Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν Δράμας

Καὶ στὴν Δράμα ἑωρτάσθηκε μὲ μεγαλοπρέπεια ἡ πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τὴν Κυριακή, 30.1/12.2.2017.

3ieraxdram1

φ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς μὲ συγχοροστασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου καὶ τοῦ ἀδελφικοῦ ἐπισκέπτου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, παρουσίᾳ Κληρικῶν καὶ πιστῶν.

3ieraxdram2
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, τοὺς Παν/τους Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιο Σοφιάδη καὶ π. Παφνούτιο Μαλκόπουλο καὶ τοὺς Διακόνους Λεωνίδα Πῖττο καὶ Κωνσταντῖνο Πετσαλίδη. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πανηγυριστῶν.

3ieraxdram3

3ieraxdram4
Θεῖο Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν ζωή, τὸ ἔργο, τὴν προσφορά, τὶς θυσίες καὶ τὰ κοινὰ στοιχεῖα τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, μὲ παράλληλη ἀναφορὰ στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου.

3ieraxdram5

 3ieraxdram6


Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν τιμωμένων Ἁγίων στὶς ὁδοὺς τῆς πόλεως, μὲ συμμετοχὴ νέων καὶ νεανίδων μὲ παραδοσιακὲς στολὲς καὶ τὴν Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Δράμας.

3ieraxdram7

3ieraxdram8

3ieraxdram9
Παρέστησαν καὶ ἐπίσημοι, ὅπως ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀν. Χατζηγιάννης καὶ ὁ Βουλευτὴς κ. Δημ. Κυριαζίδης.

3ieraxdram10

3ieraxdram11

Τέλος, παρετέθη ἑόρτια τράπεζα γιὰ τοὺς πιστοὺς στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα, στὸ ἰσόγειο τοῦ εὐμεγέθους Ναοῦ.

3ieraxdram12

(βλ. καί στό imab.gr)