Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης

Μὲ λαμπρότητα πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέγας Ἑσπερινὸς τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29.1/11.2.2107, στὴν συμπρωτεύουσα, τελέσθηκε χοροστατοῦντος τῇ προτροπῇ καὶ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τῇ συμμετοχῇ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὰ Ἀναλόγια πλαισίωσαν τοπικοὶ Ἱεροψάλτες γιὰ τὴν πανηγυρικὴ ἀπόδοση τῶν ἑορτίων ὕμνων.

Μετὰ τὴν Λιτή, τὴν εὐλόγηση τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ τὰ Ἀπόστιχα, σύντομο ἑόρτιο λογύδριο ἐξεφώνησε ὁ χοροστατῶν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

trion ierarxon thes. 2017 1

κολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε ἑορτίως στὴν Ἀπόλυση τοὺς προσελθόντας εὐλαβεῖς πιστούς.

trion ierarxon thes. 2017 2

trion ierarxon thes. 2017 3

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 30 Ἰαν./12 Φεβρ., στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ τῶν Ἱερέων π. Ἀθανασίου, π. Ἰωάννου καὶ π. Κωνσταντίνου.

trion ierarxon thes. 2017 4

trion ierarxon thes. 2017 5

Θεῖο κήρυγμα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐξεφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀναφερεθεὶς στὴν περίφημη Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου τῆς Κυριακῆς, τονίσας τὴν σωτήριο Μετάνοια, στοὺς ἑορταζομένους Ἁγίους, τονίσας τὰ χαρακτηριστικά τους καὶ μάλιστα τὴν Ὁμολογία τους καὶ τὴν ἀναγεννητικὴ Πατρότητά τους, ὅπως καὶ στὴν κατὰ Χριστὸν παιδεία, ἡ ὁποία σήμερα δοκιμάζεται δεινῶς.

trion ierarxon thes. 2017 6

Κοινώνησαν πολλοί, κυρίως μικρὰ παιδιά, καὶ στὴν Ἀπόλυση ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Γρηγόριος μετέφερε ἐπιγραμματικὰ πνευματικὰ μηνύματα στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει τὸν εὐμεγέθη Ναό, εὐχηθεὶς δεόντως καὶ εὐχαριστήσας τοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

trion ierarxon thes. 2017 7

trion ierarxon thes. 2017 8

Κατόπιν, παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα στὴν αἴθουσα, στὸ ἰσόγειον τοῦ Ναοῦ.