Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Πατρῶν

Μετά ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἑωρτάσθῃ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου Μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, τήν Τετάρτη 19-1/1-2-2017, στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν στήν περιοχή Ζαρουχλέϊκα Πατρῶν.

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου, χοροστάστησε στόν πανηγυρικόν Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία, στήν ὁποίαν προεξῆρχε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου, τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. π. Νικολάου Δημαρᾶ, καί τῶν Ἱερομ. π. Ἀβερκίου, π. Συμεῶνος (Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ) καί π. Καλλινίκου, καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου.

ag.markou 2017 1

Καταλλήλως ὡμίλησεν ὁ Αἰδ/τος π. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τοῦ ἑορταζομένου Μεγάλου Ἁγίου, καθώς καί τούς ἀγῶνες πού κατέβαλε διά νά ὑπερασπισθῆ τήν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν Παπικῶν κατά τήν οὐνιτικήν σύνοδον τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας, ἀλλά καί τούς ἀγῶνες πού διεξάγονται σήμερα διά νά φυλάξουμε τήν πίστιν μας καί τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως ἔναντι τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγένετο ἡ καθιερωμένη Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ, καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη πλουσία τράπεζα στήν φιλόξενον Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Συχενῶν, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Νικολία. 

ag.markou 2017 2