Ἡ Πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Ν. Φιλαδελφείας

Τήν Τρίτη, 18η/31η Ἰανουαρίου 2017, πανηγύρισε μετά τῆς δεούσης λαμπρότητος ὁ περικαλλής Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Ν. Φιλαδελφείας. Κατά τόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί τό ἐπακολουθῆσαν ἱερατικὸ Συλλείτουργο χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

ag.athanasiou 2017 1

Στό Συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος, μέ συμμετοχή τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Κυρίλλου (τοῦ καί ἄγοντος τά ὀνομαστήριά του), π. Ἀβερκίου καί π. Καλλινίκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου.

ag.athanasiou 2017 2

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Παν/τος Ἱερομ. π. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τήν συμβολή τῶν Μεγάλων Πατέρων καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων στήν διαφύλαξη τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως καί Παραδόσεως, καί ἰδιαιτέρως τήν συμβολή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ, καθώς καί τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου στήν καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως τοῦ Νεστοριανισμοῦ.

Κατά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τόν Μακαριώτατο καί τοῦ προσέφερε ἕνα συλλεκτικό βιβλίο ὡς ἀναμνηστικό δῶρο, ὁ δέ Μακαριώτατος ἀντιφώνησε καταλλήλως καί εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν προετοιμασία τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως.

ag.athanasiou 2017 3

Μετά δέ τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρετέθη πλουσία τράπεζα.