Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα

 ΑΠΟ Δευτέρα, 10/23.1.2017, ἕως τὴν Τρίτη, 18/31 Ἰαν., πραγματοποιήθηκε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔμπου Κένυας Ἀν. Ἀφρικῆς τοῦ Θεοφ. Τοποτηρητοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος (μὲ τὸν Πρωτοσύγκελλο αὐτοῦ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη), καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος ἀπὸ τὴν Ρουμανία (μὲ δύο Κληρικούς). 

 Οἱ ἐπισκέπτες ἔγιναν δεκτοὶ στὴν πολυπληθῆ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Χριστονύμφη, στὴν περιοχὴ Ἔμπου καὶ ἐπισκέφθηκαν τὸ Ὀρθόδοξο Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ὅπου ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς μαθητές, στοὺς ὁποίους διένειμαν εὐλογίες.

kenya 1 2017

kenya 2 2017

           kenya 3 2017

γινε ἀκόμη ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὑπὸ τὸν Ἱερομ. π. Ποιμένα, διαμείναντα πρὸ ἐτῶν ἐπ’ ἀρκετὸν διάστημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ὅπου ἐκάρη Μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε στὴν Ἱερωσύνη. Στὴν ὑπὸ ὀργάνωσιν Ἱερὰ αὐτὴ Μονή, ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐνέδυσε μὲ τὰ ράσα τοῦ Δοκίμου Μοναχοῦ δύο νέους ἀφιερωμένους κενυάτες.

kenya 4 2017

πίσης, ἐπισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σὲ Ἐνορίες τῆς περιοχῆς Ἔμπου, ὅπου οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔγιναν δεκτοὶ μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸν τοπικὸ Κλῆρο καὶ Λαό, ἐκφράσαντες τὴν πατρική τους ἀγάπη μὲ τὴν διανομὴ καταλλήλων εὐλογιῶν.

kenya 5 2017

kenya 6 2017

 Στὴν δὲ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου, σὲ Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἔκειρε Ρασοφόρες Μοναχὲς δύο Ἀδελφές, στὶς ὁποῖες δόθηκαν τὰ ὀνόματα Ἀμβροσία καὶ Κασσιανή. Προηγουμένως, ἐτέθη σὲ προσκύνηση τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Διακηρυχθέντος Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, τὸ ὁποῖο παρεδόθη γιὰ εὐλογία στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπή μας στὴν Κένυα.

kenya 7 2017

kenya 8 2017

 Τὸ Σάββατο, 15/28 Ἰαν., τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα τοῦ Ἔμπου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος προεχείρησε ὡς Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς περιοχῆς τὸν Αἰδ. π. Ἀβραὰμ Ντζέρου, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ πολλὰ κοπιάσαντος ὑπὲρ τῆς Ἱεραποστολῆς κοιμηθέντος Αἰδ. π. Ἰωάννου Ντζοῦε, τοῦ ὁποίου τελέσθηκε τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μὲ Τρισάγιο καὶ ἐπὶ τοῦ πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κειμένου τάφου αὐτοῦ.

kenya 11 2017

kenya 12 2017

kenya 13 2017

kenya 14 2017

Τὴν δὲ Κυριακὴ (τοῦ Ζακχαίου), 16/29 Ἰαν., ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος ἐκ Ρουμανίας.

kenya 15 2017

  Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτοῦ, ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἔκειρε τρεῖς Μεγαλόσχημες Μοναχὲς ἐκ τῆς Ἀδελφότητος, τὶς Ἀδ. Χριστοφόρα, Ξένη καὶ Ἰσιδώρα, προβὰς σὲ κατάλληλες πνευματικὲς νουθεσίες εἰς ἐνίσχυσιν τῆς ὑποδειγματικῆς αὐτῆς Ἀδελφότητος.

kenya 9 2017

kenya 10 2017

      ὅλη ποιμαντικὴ καὶ ἱεραποστολικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψις ἐστέφθη, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ εὐλογία καὶ ἐπιτυχία.