Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Αὐστραλία

          Λήγοντος τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου (π.ἡμ.) ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφίχθη στὸ Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, προκειμένου νὰ πραγματοποιήση ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη ἀρκετῶν ἑβδομάδων στὴν μακρινὴ Ὠκεανία.

            Τὴν Κυριακή, 31.10/13.11.2016, λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Σύδνεϋ μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας αὐτῆς. Τὴν ἑπομένη, Δευτέρα, 1/14 Νοεμ., τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, λειτούργησε καὶ πάλι γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ναοῦ καὶ χειροτόνησε Διάκονο τὸν σερβικῆς καταγωγῆς Ἀλέξανδρο Πόπαντιτς.

Sydney

            Τὴν ἑπομένη μετέβη ἀεροπορικῶς στὸ Ὄκλαντ τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὅπου διέμεινε τέσσερις ἡμέρες, συναντηθεὶς μὲ τὸν Αἰδ. π. Παῦλο Βέρμακ καὶ τοὺς λίγους πιστοὺς τῆς μικρῆς Κοινότητός μας, καὶ τελέσας τὴν Θ. Λειτουργία στὸ Ναΐδριο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

            Κατόπιν ἐπέστρεψε στὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Κυριακή, 7/20 Νοεμ., τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Μελβούρνη, μὲ τὸν νεοχειροτόνητο Ἐπίσκοπο Μελβούρνης κ. Ἰωάννη τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Πρωθιεράρχη κ. Ἀγαθάγγελο. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Παπαδόπουλος καὶ ὁ συνεφημέριος π. Ἰωάννης Ψαρρῆς.

 

           MelbKoimTheot

Τὴν Τρίτη, 9/22 Νοεμ., τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου Μελβούρνης.

              Τὴν Πέμπτη, 11/24 Νοεμ., κατὰ παράκλησιν τοῦ Θεοφ. κ. Ἰωάννου, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Ἡσυχαστήριό του, εὑρισκόμενο σὲ ἀπόσταση τριῶν περίπου ὡρῶν δυτικὰ τῆς Μελβούρνης.

            Τὴν ἑπομένη, 12/25 Νοεμ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὴν ἑορτάζουσα γυναικεία Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος στὸ Γκίσμπουρν τῆς Μελβούρνης.

            Τὸ Σάββατο, 13/26 Νοεμ., τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μαζὶ μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας στὸν προσωρινὸ Ναὸ τῆς Ἱεραποστολικῆς Κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης.

Τὴν Κυριακή, 14/27 Νοεμ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ντέτσανσκι στὴν Μελβούρνη, μὲ τὸν Θεοφ. κ. Ἰωάννη, τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Βόγιαν Βλάϊτς, τὸν Αἰδ. π. Ζβόνιμιρ Γιόβιτς, καὶ τοὺς Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρο καὶ Ἱερομ. π. Συμεὼν τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας Καμπέρρας. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἔγινε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πάλιν ἐντὸς αὐτοῦ ἡ καθιερωμένη «Σλάβα» τῆς σερβικῆς παραδόσεως.

MelbAgStefDecanski

            Οἱ Κληρικοὶ μὲ τοὺς πιστοὺς παρεκάθησαν ἐν συνεχείᾳ στὴν τράπεζα ποὺ ἐπακολούθησε.

          Τὸ Σάββατο, 20.11/3.12, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης τῆς μικρῆς μας ἑλληνικῆς Κοινότητος στὴν περιοχὴ τῆς Ἀδελαΐδος καὶ τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 21 Νοεμ., τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας στὴν Ἀδελαΐδα, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε ἐπιστραφῆ ἀπὸ τὴν τοπικὴ δικαιοσύνη στὴν Δικαιοδοσία τῶν «Ἐλευθέρων Σέρβων» τῶν ἀνηκόντων πνευματικῶς στὴν Ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή, μετὰ τεσσάρων ἐτῶν δικαστικὸ ἀγῶνα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ προσωρινὸς Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Συμεὼν καὶ παρέστησαν περὶ τοὺς ἑκατὸ πστούς, οἱ ὁποῖοι μὲ πολλὲς θυσίες συνέβαλαν στὴν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ.

AdelAgSavas

           AdelAgSavas2

Τὴν ἑπομένη, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε ὑποδειγματικὸ γηροκομεῖο μὲ 60 τροφίμους σερβικῆς καταγωγῆς, τοὺς ὁποίους ὁ Ἱερομ. π. Συμεὼν ἐξυπηρέτησε πνευματικῶς.

            Τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἑβδομάδος ἐκείνης ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος πέρασε ἐν ἡσυχίᾳ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σάββα Σερβίας στὴν Καμπέρρα, ὅπου τὸ Σάββατο τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν μεγάλο Προσκυνηματικὸ Ναὸ αὐτῆς καὶ κατόπιν προήδρευσε στὴν Συνέλευση τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε μὲ θέματα νομικῆς καὶ διοικητικῆς φύσεως.

            Τὴν Κυριακή, 28.11/11.12, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ κέντρο τῆς Καμπέρρας μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας καὶ προέβη στὴν χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἀλεξάνδρου Πόπαντιτς σὲ Πρεσβύτερο, προκειμένου νὰ ἀναλάβη τὴν ἐφημερία τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ.

Kamberra

            Δευτέρα ἦταν ἡμέρα προσκυνήσεως σὲ διάφορες ρωσικὲς Μονὲς καὶ τὴν Τρίτη, 30 Νοεμ., τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Οὐοντόγκα τῆς Βικτωρίας στὸν προσωρινὸ χῶρο στεγάσεως αὐτῆς, διότι ὁ Ναὸς διατελεῖ σὲ κατάληψη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας καὶ ἡ ὑπόθεσις ἐκκρεμεῖ ἀπὸ ἐτῶν στὴν τοπικὴ δικαιοσύνη. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ζβονιμὶρ Γιόβιτς καὶ ὁ ἐκ Μελβούρνης Αἰδ. π. Βόγιαν Βλάϊτς.

            Κατόπιν, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐπέστρεψε στὸ Σύδνεϋ γιὰ ποιμαντικὲς ὑποχρεώσεις, ὅπου λειτούργησε τὸ Σάββατο, 4/17 Δεκ., τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη ἀεροπορικῶς στὸ Μπρίσμπαιην, ὅπου χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Λόγῳ ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ ἐκ βάθρων καὶ τοποθετήσεως καινούργιας Ἁγίας Τραπέζης τελέσθηκαν τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 5/18 Δεκ., τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν, καὶ μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ρώσου Ἐπισκόπου Μελβούρνης κ. Ἰωάννου καὶ τῶν δύο Ἱερομονάχων τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα π. Χριστοφόρου καὶ π. Συμεών.

 

           Brisbain1

Τὴν Δευτέρα, 6/19 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἐγκαινιασθέντα Ναὸ τέλεσε ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἰωάννης, Νικόλαος στὸ ἅγιον Βάπτισμα, καὶ τὴν Τρίτη, 7/20 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ὁ ἑορτάζων Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε ἐπίσης τὴν Θεία Λειτουργία.

Brisbain2

            Κατόπιν ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε καὶ πάλι στὸ Σύδνεϋ, ὅπου τὴν Κυριακή, 12/25 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους μὲ τοὺς π. Χριστοφόρο καὶ π. Συμεών, καὶ τὴν ἑπομένη πλέον, ἀποχαιρετίσας τὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Ποιμνίου μας στὴν Αὐστραλία, ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀφιχθεὶς αἰσίως οἴκαδε τὴν Τρίτη, 14/27.12.2016.