Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Πάτρα

ΤΗΝ Τρίτη, 30.11/13.12.2016, ἑωρτάσθηκε μὲ ἐπισημότητα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα ἡ μνήμη τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

agAnd1

agAnd2
Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος Ἱερεῖς καὶ ἕνας Ἱεροδιάκονος. Παρέστησαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι πιστοί.

agAnd3

agAnd4

agAnd5
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ μερικοὺς πιστοὺς μετέβη στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ προσεκύνησε τὴν Κάρα καὶ τὰ Λείψανα, ὡς καὶ τὸ φυλασσόμενο τμῆμα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου πρὸς εὐλογίαν πνευματικήν.

agAnd6