Ὁ Ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ εἰς Δάφνην

ερὰ Ἀγρυπνία ἐτελέσθη τὸ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 25 πρὸς Παρασκευὴ 26 Νοεμβρίου τρ.ἔ. στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη Ἀθηνῶν, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος προστάτου τῶν νηπίων.

AgStyl1

Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἀσκεῖ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν καὶ τὴν διακονίαν τοῦ Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας.

AgStyl2

Στὸν Ἑσπερινὸ παρέστη καὶ ἐχοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἑορτάζοντα Αἰδεσιμώτατο π. Στυλιανό, τοὺς Πανοσ. Ἱερομονάχους: π. Ἀθανάσιο Τζεννῆ, π. Ἀβέρκιο Ζλάτκοβιτς καὶ π. Καλλίνικο Ἡλιόπουλο καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Ἀχίλλειο. Εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα παρέστη συνευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς εὐχήθηκαν τὰ δέοντα εἰς τὸν π. Στυλιανὸν ὅπως ὁ Κύριος τὸν στεραιώνη καὶ ἐνδυναμώνη εἰς τὶς Ἐκκλησιαστικὲς διακονίες ποὺ ἔχει ἐπωμισθῆ.

AgStyl3