Πανηγύρεις Ἁγίας Αἰκατερίνης

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου εἰς τάς Ἀθήνας καί εἰς τήν Βοιωτίαν.

agAik1

Συγκεκριμένα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἄνω Πατησίων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, συμπαραστούμενος ὑπό Ἱερέων καί Ἱεροδιακόνου.

agAik2
ψαλε κλιμάκιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Χοράρχου αὐτῆς κ. Μιχαήλ Μακρῆ. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος ἀναφερόμενος εἰς τό Μαρτύριον τῆς Ἁγίας καί εἰς τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται μέσα εἰς τίς προκλήσεις τοῦ κόσμου νά διατηρήσῃ αὐτές τίς ἀρετές πού ἐκόσμουν τήν Ἁγίαν, τήν ψυχικήν ὡραιότητα, τόν πνευματικόν πλοῦτον, τήν εὐγένειαν καί τήν σοφίαν. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπηκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας.

agAik3

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Αἰκατερίνης Λουτουφίου Βοιωτίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἐσπερινοῦ καί τῆς Λιτανείας προέστη ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, μετά πλειάδος Ἱερέων καί Διακόνων, καί δή τοῦ Γέροντος τῆς Μονῆς Παν/του Ἀρχιμανδρίτου π.Εὐθυμίου Μπαρδάκα. Γιά περισσότερα βλέπε ἐδῶ

agAik4