Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Ἰωάννινα

Τήν Κυριακήν, 14/27 Νοεμβρίου 2016, ἐπανηγύρισεν μέ περισσήν λαμπρότητα ὁ νεόδμητος Ἱερός Ναός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἰς τό Λυκόστομον Ἰωαννίνων.

ioan1
Τῆς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπισκοπός μας κ. Καλλίνικος ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δυτικῆς Ἐλλάδος, συμπαρασταστούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π.Χριστοδούλου Καραΐσκου, τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Γελασίου και π. Καλλινίκου και τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου.

ioan2

Τήν διακονίαν τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνος ἀνέλαβεν ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π.Καλλίνικος ἐξάρας τήν προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Ἁγίου, καθώς καί τούς μεγάλους ἀγώνας πού κατέβαλε κατά τῶν Λατίνων εἰς τήν περίοδον τῶν ἡσυχαστικῶν ἐρίδων.

ioan3
ξιοσημείωτον εἶναι τό γεγονός ὅτι ἐτελέσθη διά πρώτην φοράν ὕστερα ἀπό τήν Ἡμερολογιακήν Καινοτομίαν, ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἤπειρον.