Ε´. Θεσσαλία

ερο Ναοί

1.    ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Καθεδρικός Ναός Λαρίσης), Λάππα 7, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα. Τηλ. 2410 534736.

2.    ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ (Καθεδρικός Ναός Δημητριάδος) ∆ηµ. Γεωργιάδου 163- ∆ον ∆αλεζίου, Τ.Κ. 382 21 Βόλος. Τηλ. 24210 49823, 58838.

3.    ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κορα 12, Τ.Κ. 412 23 Λάρισα. Τηλ. 2410 239706.

4.    ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ Τ.Κ. 403 00 γιος Κωνσταντνος Φαρσάλων.

5.    ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Κ. 404 00 µπελνας.

    6. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αλυκές, Τ.Κ. 383 34 Βόλος. 

    7. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Καραολή, Τ.Κ. 382 21 Βόλος.

8.    ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Τ.Κ. 403 00 Φάρσαλα.

9.    ΑΓ. ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Τ.Κ. 402 00 λασσόνα.

10.    ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ (Παρεκκλήσιον) Τ.Κ. 430 60 Μουζάκιον.

11.    ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ Τ.Κ. 371 00 λµυρός. Τηλ. 24220 22487.

12. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ Λ. Βύρωνος 299, Τ.Κ. 382 22 Βόλος. Τηλ. 24210 55100 & 24210 82230.

13. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Τ.Κ. 400 05 Βερδικοσα. Τηλ. 24920 81247.

14. ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Παρεκκλήσιον) Τ.Κ. 370 01 Ζαγορά.

ερα Μοναί

1.    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ γ. Κωνσταντνος, Τ.Κ. 403 00 Φάρσαλα.

2.    Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής  Καλαμπάκα Θεσσαλίας. Τηλ. 24320 31475

3.    ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Λατίνια, Τ.Κ. 415 00 Λάρισα. Τηλ. 2410 619841

4.    ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Ριζόµυλος, Τ.Κ. 375 00 Βελεστίνο. Τηλ. 24250 22717

5.    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Ρευματιά, Τ.Κ. 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ