Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

 Theod2             Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Βρεσθένης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, κατά κόσμον Θεόδωρος Βασιλείου τοῦ Σπυρίδωνος καί τῆς Ἀθηνᾶς ἐγεννήθη εἰς τήν Σαλαμίνα  τὸ ἔτος 1936. Εἰς τὴν νῆσον τῆς Σαλαμίνος διήνυσε τά ἔτη τῆς παιδικῆς καί νεανικῆς του ἡλικίας. Μετά τό σχολεῖον ἤρχισε νά ἐργάζηται εἰς τόν Ναύσταυθμον Σαλαμῖνος. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε καί τήν στρατιωτικήν του θητεία εἰς τό Πολεμικό Ναυτικό (1958 - 1960) καί ἐν συνεχείᾳ ἐξακολούθη νά ἐργάζηται ὅπως πρίν εἰς τόν Ναύσταθμον ἀλλά καί εἰς ἄλλας ἐργασίας.

              Τό 1978 προσῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὅπου καί παρέμεινεν ἐπί τρεῖς μῆνας ὡς δόκιμος Μοναχός. Ἐν τέλει ὅμως, ἐνετάχθη ὡς Μοναχός εἰς τήν Κόρινθον ὑπό Γέροντα τόν τότε Ἀρχιμανδρίτην Καλλίνικον Σαραντόπουλον, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος  καί ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερός τὸ ἴδιον ἔτος ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας κυροῦ Καλλίστου.

              Εἶναι ἀπό τοὺς πρωτεργάτας – ἱδρυτάς τῆς Ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας καί ἐξυπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος διαφόρους ἐνορίας τῆς Πελοποννήσου. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1999 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπίσκοπός της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Βρεσθένης.

     Τά ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ εἶναι στίς 17 Ἰανουαρίου (30 Ἰανουαρίου Ν.Η.) – Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου.

Ἡ φήμη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:

          «Θεοδοσίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης, πολλά τά ἔτη».