Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

larisis             Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κατά κόσμον Ἀθανάσιος Ποστάλας τοῦ Βασιλείου καί τῆς Αἰκατερίνης, ἐγεννήθη εἰς τήν πόλιν τῆς Λαρίσης τὸ ἔτος1928. Μετά τάς Γυμνασιακάς του σπουδάς καί τήν ἐκπλήρωσιν τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων ἠργάσθη ὡς ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

             Ὅμως τό ἔτος 1968 καλεῖται νά ὑπηρετήσῃ τόν οὐράνιον Βασιλέα προσφέρων τόν ἑαυτό του εἰς τόν ἱερόν ἀγώνα τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τό αὐτόν ἔτος ἐκάρη Μοναχός ἔχων ὡς Γέροντά του τόν μακαριστόν Θεωνάν Μαργαριτόπουλον. Τό ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Αὐξέντιον.

             Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος εἰς τήν Ἐνορίαν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης μέχρι τάς 18-2-1979 ὁπότε ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Λαρίσης καί Πλαταμῶνος.

             Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εἶναι  εἰς τὰς 18 Ἰανουαρίου – Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (31 Ἰανουαρίου Ν. Η.).

Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

 

α) «Ἀθανασίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντός τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

 

β) «Ἀθανασίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτός τῆς Ἐπαρχίας του).