Ἀγγλικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου [English Translation eccl. text]

Η Αγγλικὴ μετάφρασις τοῦ κειμένου "Ἡ γνησία Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ" εἰς μορφὴν pdf

ΕΔΩ