Μητροπολιτικό ναί σέ γάμους ὁμοφυλοφίλων

Ἀναδημοσιεύομεν αὐτούσιόν το ἀκόλουθον ἄρθρον πού ἐδημοσίευσαν "ΤΑ ΝΕΑ" της
7-4-2005, τό ὁποῖον ἀφιερώνομεν εἰς τούς Μνημονευτᾶς ἁγιορείτας καί τούς λεγομένους "συντηρητικούς" νεοημερολογίτας, διά νά ἴδουν πού ὁδεύει ἡ ἱεραρχία των. Βλέπετε, ὀκτώ δεκαετίας "διαλέγονται" μέ τούς Προτεστάντας εἰς τά Οἰκουμενιστικά Συνέδρια. Ἠτο δυνατόν νά μείνουν ἀνεπηρέαστοι;
Ἅς καμαρώσουν τόν ἐκλεκτόν της Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.


Μητροπολιτικό "ναί" σέ γάμους ὁμοφυλοφίλων, ταράζει τά νερά ὁ νέος Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου.
Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἑλληνορθόδοξου Μητροπολίτη τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου (Σάν Φρανσίσκο) κ. Γερασίμου Μιχαλέα προκάλεσε αἴσθηση στίς ΗΠΑ. Αἰτία, οἱ δηλώσεις του σέ μεγάλα ἀμερικανικά ἔντυπα γιά τό δικαίωμα τῶν ὁμοφυλοφίλων νά παντρεύονται μέ πολιτικό γάμο.
Ἐκκλησιαστικός ἡγέτης 150.000 Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων σέ Χαβάη, Καλιφόρνια, Ἀλάσκα, Ὀρεγκον, Οὐάσιγκτον, Νεβάδα καί Ἀριζόνια, ὁ κ. Γεράσιμος Μιχαλέας ἐξέπληξε μέ τίς δηλώσεις του γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων
"Οἱ ὁμοφυλόφιλοι θά πρέπει νά ἔχουν τό δικαίωμα τοῦ πολιτικοῦ γάμου, στά πλαίσια τῆς ἰσοτιμίας ὅλων των πολιτῶν ἀπέναντι στό κράτος", δηλώνει στά "ΝΕΑ" ὁ κ. Γεράσιμος, ὁ ὁποῖος ὡστόσο διευκρινίζει ὅτι "ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δεδομένη καί δέν μπορεῖ νά εὐλογήσει τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων".
Γεννημένος στήν Καλαμάτα τό 1946 καί στενός συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου γιά περίπου 2 δεκαετίες, ἐξελέγη στίς 22 Φεβρουαρίου 2005 ἀπό τήν Ἱερά Συνοδό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης, στή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀμερικῆς, ὡς διάδοχός του Μητροπολίτη Ἀντωνίου Γεργιαννάκη, πού πέθανε τά Χριστούγεννα (...).
Στίς 2 Ἀπριλίου ἐνθρονίστηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, παρουσία 1.500 ἀτόμων. Στήν τελετή, σύμφωνα μέ τά ἀμερικανικά ΜΜΕ, θέλησαν νά παραβρεθοῦν καί μέλη τοῦ "Μεγάλου Ἀλεξάνδρου", τῆς ἀμερικανικῆς Γκέι Ὁμοσπονδίας, ἀλλά καί ἡ μπάντα τῶν ὁμοφυλοφίλων της πόλης, προκειμένου νά ἐκδηλώσουν τήν ἱκανοποίησή τους γιά τόν "προοδευτικό λόγο τοῦ κ. Γερασίμου", ὅπως ἀνακοίνωσαν. Τό σχέδιό τους δέν ὁλοκληρώθηκε, ὕστερα ἀπό ἀντιρρήσεις στελεχῶν τῆς Μητρόπολης. Οἱ ἴδιοι διέδιδαν ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Γεράσιμου διαστρεβλώθηκαν ἀπό τίς ἀμερικανικές ἐφημερίδες, ἄν καί ὁ ἴδιος το διαψεύδει.
"Ἐγώ δέν μπορῶ νά καταδικάσω τά ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου πού ἀποφασίζουν νά ἑνωθοῦν μέ τά δεσμά τοῦ γάμου, ἀλλά φυσικά οὔτε καί νά τά ἐπικροτήσω. Γενικά πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἐπικρίνει τόν γάμο μεταξύ ὁμοφυλοφίλων. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει ὅ,τι θέλει". Ξεκαθαρίζει ὅμως πώς αὐτό ἀφορᾶ τίς ὑποχρεώσεις τοῦ πολίτη ἀπέναντι στό κράτος καί ὄχι ἀπέναντι στή θρησκεία (...).
"Πρέπει ὅλοι νά ἀντιμετωπίζονται ἰσότιμα ἀπό τήν Πολιτεία. Προσωπικά δέν θά ἔδινα τήν εὐχή μου γιά ἕναν τέτοιο γάμο.
Ὡστόσο, στό σημεῖο αὐτό ἔρχεται ἡ πρότασή μου γιά τόν διαχωρισμό Πολιτείας - Ἐκκλησίας πού, ὅπως μαθαίνω, ἀποτελεῖ πεδίο ἀντιπαράθεσης καί πάλι στήν Ἑλλάδα. Ἄλλο το πώς ἀντιμετωπίζει τό κράτος τόν πολίτη, ἄλλο το πώς τόν ἀντιμετωπίζει ἡ κάθε Ἐκκλησία. Αὐτό ὀφείλουμε νά τό ξεκαθαρίσουμε", λέει ὁ κ. Γεράσιμος.
Ὡστόσο δηλώνει ὅτι οἱ διαφοροποιήσεις στίς κοινωνίες εἶναι ἐν γνώσει του καί γνωρίζει ὅτι, μιά τέτοια πρόταση ἴσως εἶναι πρόωρη γιά τά ἑλληνικά δεδομένα, ὄχι ὅμως γιά τίς Δυτικές Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ (...).
Ὡς ἕνα ἐξαιρετικά χαρμόσυνο γεγονός, χαρακτηρίζουν τίς θέσεις τοῦ κ. Γερασίμου τά μέλη τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς καί λεσβιακῆς κοινότητας, ἐνῶ ὁ Γρηγόρης Βαλλιανάτος, πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, θεωρεῖ ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου μέ τήν τοποθέτησή του "ἀρχίζει ἕναν θεολογικό ἀγώνα πού ἐπισημαίνει ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας στό θέμα τοῦ γάμου".