ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΕ.Ο.Σ. 2014

NeosSima

 

Τὴν ἑπομένη τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 15/28 Σεπτεμβρίου, ποὺ φέτος συνέπεσε μὲ τὴν Κυριακὴ Μετὰ Τὴν Ὕψωσιν, ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος καὶ ἡ Μητρόπολη Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, συνδιοργάνωσαν τὴν ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ Τράπεζα Αἵματος τοῦ Συνδέσμου στὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο.

 aim32

Ἡ μέρα ποὺ πελέγει ν γίνει ἡ ψιστη φιλανθρωπικ ατ δραστηριότητα τς κκλησίας μας, συμπίπτει μὲ να σημαντικ γεγονς γιὰ μς τος Γνησίους ρθοδόξους. Τν ορτ τς 3ης μφανίσεως το Τιμίου Σταυρο στος προπάτορές μας (14 Σεπτεμβρίου 1925) ποὺ ἡ κκλησία μας, χει καθιερώσει νὰ ορτάζεται τν μέσως πόμενη Κυριακ μετ τν ψωση το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο. Συνέπεσε λοιπν  αμοδοσία το Συνδέσμου μας μ τν ορτ τς 3ης μφανίσεως το Τιμίου Σταυρο, ποὺ  παράστασή της, πάρχει κα στὸ μβλημα το ΝΕ.Ο.Σ.

 

AIM14

 

π νωρς τ πρω τς Κυριακς, στ Πνευματικ Κέντρο το Δήμου Φυλς στ Ζεφύρι, οἱ ντιπρόσωποι τν συλλόγων τς ερς Μητροπόλεως ρωπο κα Φυλς «γιος Φιλάρετος ὁ λεήμων» μὲ πικεφαλς τν Πρόεδρο το κ. Ερήνη ρχοντούλη κα «γιος Κυπριανς» μὲ πικεφαλς τόν Πρόεδρο το κ. νδρέα Κουνέλη, πο εχαν ναλάβει τν εθύνη τς ργάνωσης σ συνεργασία μ τν πεύθυνη αμοδοσίας το Νέ.Ο.Σ. κ. Μελπομένη Βελόνη καὶ λλα στελέχη το Συνδέσμου, προετοίμασαν τν αθουσα στε ν εναι τοιμη νὰ ποδεχθε τ συνεργεο αμοληψίας το Τζανείου κα τος δεκάδες θελοντς αμοδότες.

AIM6

 

Εχε τοιμαστεῖ πίσης κα πλούσιος μπουφς μὲ δέσματα καθς καὶ ναμνηστικ γι τος αμοδότες, μι εγενικ προσφορ τς Ι. Μ. ρωπο κα Φυλς.

 

AIM1

 

 Λίγο ργότερα κατέφθασε  Κινητ Μονάδα Αμοδοσίας το  Τζάνειου  Νοσοκομείου Πειραις μ τέσσερις  Νοσηλεύτριες  κα  τν ατρ πο τς συνόδευε κα μὲ ποδειγματικ ταχύτητα κα μεθοδικότητα τοποθέτησαν λον τν παραίτητο ξοπλισμ γι ν ξεκινήσει  αμοληψία.

    AIM27

 πίσης στελέχη το Νέ.Ο.Σ. κα το συλλόγου «γ. Φιλάρετος» συγκρότησαν τν γραμματεία πο προετοίμαζε τος ποψηφίους αμοδότες μ τς κατάλληλες δηγίες κα πληροφορίες γι τν συμμετοχή τους στν αμοδοσία.

 

AIM3

 

Πολ σύντομα  αθουσα γέμισε μὲ αμοδότες, νδρες κα γυνακες διαφόρων λικιν καὶ νοριν, μ κυρίαρχο ποσοστ τος νέους. 

 

AIM7

aimod

aim30

 

Τ πρωτότυπο κα συνάμα συγκινητικὸ ταν  παρουσία μοναχν κα μοναζουσν π Μονς τς Μητροπόλεως  ρωπο κα Φυλς πο γι πρώτη φορ συμμετεχαν στν αμοδοσία το Συνδέσμου μας. 

ταν μι εχάριστη κπληξη κα γι τὸ ατρικ προσωπικὸ λλ γι τος ργανωτές, πο πρώτη φορὰ βλεπαν ρασοφόρους σ αμοδοσία. Τ παρν δωσε κα τ Προεδρεο τς θελοντικς ργάνωσης  ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. μ φιλανθρωπικ δράση στ πεδίο τν στέγων, προσκεκλημένη το Συλλόγου «γιος Φιλάρετος» μ τν ποο χει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας γιὰ βδομαδιαία βοήθεια σὲ στέγους συναθρώπους μας.   

 

AIM15

 

AIM25

 

AIM26

Τήν αμοδοσία μς τίμησε μ τν παρουσία τοῦ  Σέβ. Μητροπολίτης ρωπο κα Φυλς κ. Κυπριανός, ὁ ποος σ μι συμβολικ χειρονομία προσλθε μ τν διότητα τοῦ ποψηφίου αμοδότη.  Σεβασμιώτατος προσέφερε στς Νοσηλεύτριες κα τν ατρὸ π μία εκόνα τν γίων Κυπριανο καὶ ουστίνης κα στ συνέχεια χαιρέτησε ναν πρς ναν τους θελοντς αμοδότες ποὺ κείνη τν στιγμὴ ταν στ κρεββάτια τς αμοληψίας, ν στ συνέχεια συζήτησε μ τ Μέλη τς Συντονιστικς πιτροπς κα τν πεύθυνη αδοσίας το Νέ.Ο.Σ τν πρότασή του ν γίνονται στὰ ρια τς Μητροπόλεως ρωπο κα Φυλς συχνότερα οἱ θελοντικς αμοδοσίες το ΝΕ.Ο.Σ.

 

AIM28

aim40

AIM20

 

 μεγάλη συμμετοχ τν θελοντν νάγκασε τν Κινητ Μονάδα το Νοσοκομείου ν παραμείνει περισσότερο π τν προκαθορισμένη ρα τν 14:00’, πως εχε προγραμματίσει. Εχε φθάσει πλέον 15:00’, ταν λοκλήρωνε καὶ  95ος αμοδότης.

 

AIM10

aim31

 

συμμετοχὴ ταν μεγάλη!    νταπόκριση  ταν συγκινητική! ν προσλθαν 95 αμοδότες, ο 60 κρίθηκαν κατάλληλοι π τν ατρό. 

 

aim42

 

AIM17

 

aim29

 Σ ατ τ σημεο, Συντονιστικὴ πιτροπ το Νέ.Ο.Σ., ασθάνεται τν νάγκη ν εχαριστήσει π καρδις:

Τν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ρωπο κα Φυλς κ. Κυπριαν ποὺ θεσε π τν αγίδα τς Μητροπόλεώς του, τν φιλανθρωπικ ατ δραστηριότητα το Συνδέσμου μας, καθς κα τ στελέχη τν Συλλόγων τς Μητροπόλεως «γιος Φιλάρετος» κα «γιος Κυπριανς» μ τος ποίους εχαμε ριστη καὶ ποδειγματικ συνεργασία κα ποὺ δωσαν τν καλύτερο αυτό τους γι ν συνδράμουν στν σο τ δυνατν καλύτερη ργάνωση τς θελοντικς αμοδοσίας.

Τος συνεργάτες μας π τν Νεανικὸ ρθόδοξο Σύνδεσμο ποὺ ρθαν κα γιὰ κόμα μι φορὰ ποστήριξαν ατ τν φιλανθρωπικ δράση μας μὲ πικεφαλς τν κούραστη πεύθυνη αμοδοσίας το Νέ.Ο.Σ. κ. Μελπομένη Βελόνη.

Κα  τέλος, τος γαπητούς μας θελοντς αμοδότες ποὺ φιέρωσαν χρόνο κα κόπο γι τν εγενικ σκοπό μας.