Ἀνακοινώσεις

Messaggio Sinodale per la Nativita 2017

N° di Prot. 2665


MESSAGGIO SINODALE PER LA NATIVITA 2017

“Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama”


Cari Padri e Fratelli, cari figli nel Signore,

Message pour la nativité du Christ 2017

N° de Prot. 2665

MESSAGE POUR LA NATIVITÉ DU CHRIST 2017

«Gloire à Dieu dans les hauteurs paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes»


Bien-aimés Pères et Frères, chers enfants dans le Seigneur,

Μήνυμα Χριστουγέννων 2017

Ἀριθ. πρωτ. 2665

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»

Ἀνακοίνωση γιὰ τοὺς πληγέντες ἀπὸ τὶς καταστροφικὲς πλημμῦρες τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας συλλέγει τρόφιμα, πόσιμο νερὸ καὶ εἴδη ρουχισμοῦ γιὰ τοὺς πληγέντες συνανθρώπους μας τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς. Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ δεῖτε πῶς μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε.

Nativity Message for 2017

Republic of Greece
Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece
The Holy Synod

Protocol No. 2665

To be read in Church on the Feast of the Nativity


NATIVITY MESSAGE for 2017

“Glory to God in the Highest, and on earth peace, good will among men”

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 08/21-12-2017

Τὴν Πέμπτην, 08/21-12-2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 03/17-11-2017

Τὴν Παρασκευήν, 03/17-11-2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: