Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 13ης / 26ης Ἰουλίου 2016

Τὴν Τρίτην, 13/26 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 7ης / 20ης Ἰουλίου 2016

Τὴν Τετάρτην, 7/20 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Περὶ τῆς Συνοδικῆς ἐκδηλώσεως μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Ἀριθμός Πρωτ. 2424


Ἐν Ἀθήναις, 20 - 05 / 02 – 06 - 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 1ης /14ης Σεπτεμβρίου 2015, ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν Ἐκδηλώσεως μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Πρωτευούσης τῆς ὑπερχιλιετοῦς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας μας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Συνοδικὸς Ἑσπερινός Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2440    

Ἐν Ἀθήναις,14/27 – 6 – 2015

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν,τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Περί τινος φερομἐνου ὡς Μητροπολίτου


Ἀθῆναι, 22.5/4.6.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου, ὅτι ὁ παρουσιασθεὶς ἐσχάτως σὲ μέσα ἐνημερώσεως κ. Θωμᾶς Κονσολάκης, αὐτοτιτλοφορούμενος ὡς «μητροπολίτης Ἱλαρίωνας» καὶ «πρόεδρος τῆς ἑλληνορωσικῆς μητροπολιτικῆς συνόδου», μὲ ἕδρα τὴν Νέα Μάκρη Ἀττικῆς καὶ δραστηριοποίησι καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς (Κρήτη), ὅπου διοργανώνει «θεραπευτικὲς» συνάξεις σὲ βίλλες, ξενοδοχεῖα καὶ αἴθουσες, δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέσι μὲ τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Παλαιοημερολογιτῶν) Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο.

Synodal Act of Glorification (Ἁγιοκατάταξις)

of Our Father Among the Saints Chrysostomos, Former Metropolitan of Phlorina the New Confessor

The great Apostle Paul says concerning the Righteous Moses that he preferred rather “to share ill treatment with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season, accounting the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt: for he looked unto the recompense of reward” (Hebrews 11:25-26). Emulating this Prophet and God-seer, the ever-memorable Chrysostomos, former Metropolitan of Phlorina, preferred to undergo countless hardships and persecutions, together with the people of God of the Genuine Orthodox Christians of Greece, than to enjoy comfort, honors, and riches by conformance with the innovating Hierarchs.