Συνεορτασμὸς στὴν Μολδαβία

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 23-4/6-5-2018, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπισκέψεώς του στὴν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας, ἔλαβε μέρος σὲ Συλλείτουργο στὴν Μονὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν Τσιμισλία μὲ τοὺς Ἀδελφοὺς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

moldavia 1

moldavia 2

Στὴν Θ. Λειτουργία προΐστατο ὁ Πρωθιεράρχης τῆς ΡΟΕΔ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισνοβίου κ. Γεώργιος, Ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς καὶ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος. Ἐπίσης, συμμετεῖχαν Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι καὶ παρέστη πλῆθος πιστῶν.

moldavia 3

moldavia 4